Het element vrouw

Analyse van het element vrouw "gezien" door een scheikundige bril

Naam van het element

Vrouw

Gemiddeld atoomgewicht

60 kg

Voorkomen

In vrije toestand bijna altijd geraffineerd.

Fysische eigenschappen

  1. komt zonder aanleiding tot een uiterst variabel kookpunt;
  2. bevriest op ongelegen momenten;
  3. smeltpunt onder juiste omstandigheden, bij voorkeur bij "gedempt" licht.

Chemische eigenschappen

  1. grote affiniteit ten opzichte van goud, zilver, platina, edelstenen en nylon;
  2. reageert heftig, indien alleen gelaten.

Valentie

Onbepaald, slechts met element "Man" VAAK eenwaardig.

Identiteitsreactie

Wordt groen en geel indien geplaatst naast beter uitziend element.

Gebruik

  1. decoratief;
  2. nuttig als katalysator.

Waarschuwing bij technische toepassing

  1. in onervaren handen uiterst explosief;
  2. aanschaf en instandhouding is uiterst kostbaar!